PASTORAL LETTER OF THE

UKRAINIAN CATHOLIC BISHOPS OF CANADA

ON THE OCCASION OF THE NATIVITY OF OUR LORD

 
Christ is Born! Glorify Him!

 

To the Very Reverend Clergy, Monastics and Religious Sisters and Brothers, Seminarians and Laity of the Ukrainian Catholic Church in Canada:

Dear Brothers and Sisters in Christ,

“God’s grace has been revealed, and it has made salvation possible for the whole human race… while we are waiting in hope for the blessing which will come with the appearing of the glory of our great God and Saviour Jesus Christ” (Tit. 2,11,13).

Celebrating the one hundred twentieth anniversary of the settlement of the first Ukrainians in Canada, we see how the words of St. Paul to Titus fulfilled in the history of our Ukrainian Catholic Church.

As we joyfully celebrate the feast of the Nativity of Our Lord, a scene narrated by our first settlers comes to mind.

“When our first Christmas Eve arrived on the farm, Mother prepared the house to give it a festive atmosphere.   The sun had already set.  Mother told Petryk to stand on the bench and look through the window for the appearance of the first star in the sky. It was very cold outside.

“He had to keep scratching the frost off the single pane of glass to see through it. Mother already had about six of her dishes on the table when Petryk, pointing his finger, cried out: ‘There is the star’! ‘It was time for the holy supper.’ Before sitting down on benches, they all made the sign of the cross and said a prayer.”

This was Christmas Eve celebrated by our pioneers over a hundred years ago.  Petryk standing at the window symbolizes the effort of every Christian to recognize the star of Bethlehem that leads us to Christ our Saviour. The Magi from the East followed the star. They overcame many obstacles. When they found the Christ Child they did him homage (Mt. 2,11).

In St. Matthew’s narrative of Christ’s Birth, it is the Magi who come to adore the Child Jesus. They were three kings or wise men. They represent the three components of the human person, the body, the soul and spirit; intellect, sentiments and will.

The three Magi prostrate themselves before the Divine Child.  In Him they recognize the Saviour.  God himself is manifested in the Child Jesus.  God is reflected in the human person who is a singular and unique expression of God in the world. Through the grace of God we have become divinized; our mortal nature has been transformed. We do not need to chase after created idols. Divine life is already within us.

Dearly beloved in Christ! The star of Bethlehem and the Magi are the windows that help us fathom the Mystery of Christ’s birth. The humble faith of the first pioneers in Canada, little Petryk watching for the star on Christmas Eve demonstrate how our people celebrated and lived the gift of Christ’s Incarnation.

At the Christmas Eve celebrations and the Feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ we experience the mystery of Christmas Eve with our family and our Sviat Vechir traditions.  We celebrate the Solemn Divine Liturgy.  We sing carols and rejoice.  We reflect upon the spiritual meaning of the Mystery we are celebrating.

In this festive and blessed time of the Nativity we extend to you Brothers and Sisters in Christ our prayerful heartfelt greetings.  May the Christ Child, true heavenly Light, enlighten our lives so that we may show forth His light to the world.

The Blessing of the Lord be upon you!

Sincerely Yours in Christ,

+ Lawrence Huculak, OSBM, Metropolitan Archbishop of Winnipeg

+ Michael Bzdel, CSsR, Archbishop Emeritus of Winnipeg

+ Michael Wiwchar, CSsR, Bishop Emeritus of Saskatoon

+ Severian Yakymyshyn OSBM, Bishop Emeritus of New Westminster

+ Cornelius Pasichny, OSBM, Bishop Emeritus of Toronto

+ David Motiuk, Eparchial Bishop of Edmonton

+ Stephen Chmilar, Eparchial Bishop of Toronto

+ Ken Nowakowski, Eparchial Bishop of New Westminster

+ Bryan Bayda, CSsR, Eparchial Bishop of Saskatoon


Пастирське Послання

Українських Католицьких Єпископів Канади 

 З нагоди Різдва Христового

 Всесвітлішим і Високопреподобним отцям,

Преподобним ченцям і черницям,

Дорогим у Христі семінаристам та мирянам

Української Католицької Церкви в Канаді:


 

Христос Раждається!     Славіте Його!

”Бо Божа благодать з’явилася Спасительна всім людям… які чекають блаженної надії і славного з’явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа” (Тит. 2,11,13).

Святкуючи стодвадцять літ поселення наших вірних в Канаді ми справді бачимо, як слова Святого апостола Павла до Тита сповняються в історії нашої Української Католицької Церкви.

Ми з радістю святкуємо празник Різдва нашого Господа. В цім часі сцена із оповідань про перших поселенців нам впадає в очі:

”Коли настав час Святого Вечора у нашій хаті, Матір приготовула хату на свята. Смеркало. Матір сказала Петрикові стати на лавку і дивитися через вікно, очікуючи появи першої зорі. На дворі було дуже морозно.

“Петрик мусів часто зішкрабувати мороз, який постійно утворювався на тонкій шибці вікна. Матір вже поклала шість страв на стіл. Коли Петрик показав пальчиком і скликнув: Ось зірка! Час сідати до столу і споживати святу вечерю. Заки усі сіли за стіл, вони перехрестилися і проказали молитву.”

Так виглядало святкування Святвечора нашими поселенцями поверх сто років тому. Петрик закликав – я бачу зірку! Петрик, який стоїть при вікні представляє зусилля християнина розпізнати сяйво Вифлиємської зірки, яка провадить до Христа Спасителя. Царі зі Сходу ішли за звіздою. Вони перебороли багато перешкод , щоб це вчинити. Коли вони знайшли Дитя Христа, вони Йому поклонилися (Мт. 2,11).

В описі євангелиста Матея саме бачимо царів зі сходу, які прийшли поклонитися Дитяткові Ісусові. Вони були вельможами. Царі представляють три частини з яких складається люська особа: тіло, душа і дух; розум, почуття і воля.

Три Царі були свідомі їхньої гідности, однак вони творять доземний поклін перед Божественним Дитятком. В ньому вони добачують Спасителя . Сам Бог об’являє себе у Дитяткові Ісусові. Коли Бог проявляє себе в особі людини, ця особа стає тою, якою вона покликана бути, унікальним виявом Бога у світі. Через воплочення Бога в Ісусі Христі, ми стали божественними; наша смертна природа стала перетвореною. Тому нам не потрібно шукати і бути в погоні за земними людиною створеними ідолами. Боже життя знаходиться у нашому нутрі. Та скільки охрещених християн, як у минулому так і сьогодні є зведені спокусою земних ідолів? Скільки не доходять до  пізнання правдивого дару Христового воплочення?

Возлюблені в Христі! Вифлеємська звізда і Царі зі Сходу є вікнами, які помагають нам розпізнати таїнство Христового народження. Смиренна віра наших піонерів до Канади, і малий Петрик, який очікує появи Свят-Вечірньої зорі вказують нам, як наші вірні сприймали у вірі дар Христвого воплочення.

Внедовзі ми будемо святкувати Свят Вечір та празник Різдва Христового. Ми будемо переживати родинно домашню літургію Святого Вечора враз із традиціями Святої Вечері. Пізніше у вечорі або у сам день Різдва ми візьмемо участь у празничній Божественній Літургії. Ми будемо колядувати і духовно возрадуємося у родинному колі та з нашими приятелями. Однак в цей час ми повинні застасновитися і старатися збагнути глибоке духовне  значення таїнства, котре ми так радісно святкуємо.

У цей святковий і святий час, ми складаємо Вам, Дорогі Брати і Сестри в Христі, наші молитовні, щиросердечні побажання. Станьмо образом Христа для тих що страждають, для наших сеньйорів, для тих, що перебувають у лікарнях, для всіх, що шукають любови новонародженого Спасителя.

Нехай Дитя Христос, правдиве світло із небес, опромінить наше життя, щоб ми могли показати Христове світло світові.

Благословення Господнє на Вас!

Ваші у Христі Господі,

+ Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит, Архиєпископ Вінніпезький

+Михаїл Бздель, ЧНІ, Архиєпископ-емерит Вінніпезький

+Михайло Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емерит Саскатунський

+Северіян Якимишин, ЧСВВ, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський

+Корнелій Пасічний, ЧСВВ, Єпископ- емерит Торонтонський

+Давид Мотюк, Єпарх Едмонтонський

+Стефан Хміляр, Єпарх Торонтонський

+Кен Новаківський, Єпарх Нью-Вестмінстерський

+Браян Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський