Christ is Born! Glorify Him!

“Glory to God in the highest heaven, and on earth
peace among those whom he favors!” (Luke2:14)

Dear Sisters and Brothers,

As we celebrate the Feast of the Nativity of Our Lord, we do so with a sense of wonder in our hearts. The story of the birth of Jesus serves as a constant reminder of God’s love for us.

To express God’s boundless love for us, God appears among us in the person of his own son, Jesus Christ. God with us. Emmanuel. And in this were rejoice!

This year, we celebrate Christmas in the context of the 100th Anniversary of the End of World War I. On November 11, 1918, church bells rang out throughout the world as an out pouring of relief that four years of war had come to an end. We remember and honour those who served and sacrificed – millions who gave with their lives – that we might have peace. We remember the joy that peace brought after so much death and destruction.

 Peace.

  Jesus, at his birth, comes into the world as the Prince of Peace, in fulfilment of the prophecy of Isaiah: “For a child has been born for us, a son given to us; authority rests upon his shoulders; and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace” (Isaiah 9: 6).

Jesus is the Prince of Peace. He comes into the world as the great peacemaker among humanity.

He teaches in the Beatitudes, “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God” (Matthew 5: 9).

At his death, he tells his disciples, “Peace I leave with you;my peace I give to you” (John 14: 27).

On that very first Easter, we are told: “When it was evening on that day,the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said,‘Peace be with you.’” (John 20: 19).

Alongside other powerful names such as Wonderful Counselor, Mighty God, and Eternal Father,Jesus is given the title Prince of Peace, indicating one of His many roles — the One who is the leader of peace and offers it to others.

As we celebrate Jesus’ birth this Christmas, let us thank God for the gift of peace. And let us honour the Prince of Peace by continuing to be peacemakers in the world,starting within our own families and among our friends and neighbours.

But how can we do so?

  The story is told about an old rabbi once asked his students how one could recognize the time when night ends and day begins. One student asked, “Is it when, from a great distance, you can tell a dog from a sheep?” “No,” said the rabbi. Another student asked, “Is it when, from a great distance, you can tell a date palm from a fig tree?” “No,” said the rabbi. “Then,” the students asked,“when is it?” The rabbi answered, “It is when you look into the face of any human creature and see your brother or sister there.  Until then, night is still with us.”

Ah, to see brother or sister in all. This is the call of all humanity.

Yet, we live in a world that is all too often filled with horrific examples of communities torn apart:  hunger and starvation, ethnic cleansing, segregation, genocide, tougher immigration, and so on.

 Still,there is plenty of food and work for everyone in the world if we but share our common wealth and recognize that we are all brothers and sisters. We are not alone but are related with others all around the world. We belong to the family of God, and it is the love of God that binds us together.

  This Christmas, we remember those that fought for peace in the world. We remember the joy that peace brought, and pray for peace and a better world – including places where there is conflict today: Ukraine, Syria, the Middle East, and others – when we can truly call each other brother and sister.

As we celebrate the Feast of the Nativity of Our Lord, may Christ, truly bless you and your family with peace, love and joy, now and in the New Year!

Christ is Born! Let us Glorify Him!

+ Lawrence Huculak OSBM, Metropolitan Archbishop of Winnipeg
+ Michael Wiwchar CSSR, Bishop Emeritus of Saskatoon
+ Severian Yakymyshyn OSBM, Bishop Emeritus of New Westminster
+ David Motiuk, Eparchial Bishop of Edmonton
+ Stephen Chmilar, Eparchial Bishop of Toronto
+ Ken Nowakowski, Eparchial Bishop of New Westminster
+ Bryan Bayda CSSR, Eparchial Bishop ofSaskatoon 


ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ У КАНАДІ
З НАГОДИ ПРАЗНИКА РІЗДВА ГОСПОДНЬОГО 2018/2019

Христос рождається! Славімо Його!

“Слава на висотах Богу йна землі мир
людям його вподобання”. (Луки 2:14)

Дорогі Брати і Сестри,

В часі святкування Різдва Нашого Господа, ми маємо відчуття чуда в наших серцях.

Історія народження Ісуса служить постійним пригадуванням Божої любові до нас.

Щоб висловити безмежну любов до нас, Бог з’являється між нами в особі власного сина, Ісуса Христа. Бог є з нами. Еммануїл. І в цьому ми возрадуємось!

Цього року ми святкуємо Різдво в контексті відзначення століття завершення Першої Світової Війни. Одинадцятого листопада, тисяча девятсот вісімнадцятого року, церковні дзвони по цілому світі дзвонили доносячи вістку про те, що війна, яка тривала чотири роки закінчилась. Ми пам’ятаємо і вшановуємо мільони тих, котрі служили і пожертвували життям, заради того щоб ми мали мир. Ми пам’ятаємо радість, яку приніс мир після стількох смертей та руїни.               

Мир.

Ісус приходить в цей світ як Князь Миру, сповняючи пророцтво Ісаї:

“Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім’яЙому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру.” (Ісаї 9:6).

Ісус є Князем Миру. Він приходить в цей світ як великий миротворець людства.

Він повчає у Блаженствах: “Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться”. (Матвія 5:9).

В часі своєї смерті він говорить своїм учням: “Мир я залишаю вам, мій мир я вам даю.” (Івана 14:27).

Євангелист Іван так описує подію Воскресіння Господнього: “Увечері того ж першого дня тижня зібралися Ісусові учні. Вони надійно замкнули за собою двері через страх перед юдеями. Раптом увійшов Ісус й став між ними, сказавши: «Мир вам» (Івана 20:19).

Поруч з іншими могутніми іменами такими як: Дивний Порадник, Бог Сильний, Отець Вічності, Ісус отримує також титул Князя Миру, що вказує на одну з його багатьох ролей: лідера миру і того хто дає його іншим.

Святкуючи народження Ісуса, памятаймо в часі Різдва подякувати Богу за дар миру. Вшануймо Князя Миру несучи мир світові, почнімо з наших сімей, друзів і сусідів.

Але як саме ми можемо це зробити?

Існує оповідання про равина, який запитав своїх учнів: “Як можна розпізнати коли закінчується ніч і наступає день?” Один з його учнів відповів: “Ми можемо сказати, що новий день наступив, коли з далекої відстані зможемо відрізнити вівцю від собаки”. “Ні” відповів равин. Інший студент тоді сказав: “Можливо тоді, коли ми з далекої відстані можемо відрізнити фінікову пальму від фігового дерева? “Ні” сказав равин. “Тоді коли?” запитали учні.

Равин відповів: “День наступає тоді, коли ви подивитесь в обличчя будь-якої людини і побачите в ньому вашого брата чи сестру. До цього часу ми перебуваємо під владою ночі.”    

Побачити брата чи сестру в кожному і є основним покликанням людства. Однак ми живемо у світі переповненим прикладами розірваних спільнот: голод, сегрегація, етнічні чистки, геноциди, нерозумні міграційні закони і тому подібні речі.

У світі є достатньо їжі та праці для кожного, якщо ми ділитимемось нашим багатством та визнаємо, що ми усі є братами і сестрами. Ми не існуємо самі по собі, але маємо відношення одні до одних, не залежно від того, в якій частині світу ми живемо. Ми належимо до родини Божої і любов Божа нас об’єднує.

Цього Різдва ми пам’ятаємо тих хто боровся за мир у світі. Ми пам’ятаємо про радість принесену миром і молимось за мир і за припинення конфліктів в таких місцях як Україна, Сирія, Близький Схід – щоб ми могли дійсно назвати одні одних братами і сестрами.   

Святкуючи Празник Різдва Нашого Господа, нехай Христос благословить Вас і Ваші родини миром, любов’ю і радістю; зараз і у Новому Році!

Христос рождається! СлавімоЙого!

+Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ, Митрополит Вінніпезький
+ Михаїл Вівчар, ЧНІ, Єпископ-емеритСаскатунський
+ СеверинЯкимишин, ЧСВВ, Єпископ-емерит Нью-Вестмінстерський
+ ДавидМотюк, Єпарх Едмонтонський
+ Стефан Хміляр, Єпарх Торонтонський
+ Кен Новаківський, Єпарх Нью-Вестмінстерський
+ Браєн Байда, ЧНІ, Єпарх Саскатунський